In Bergen Magazine nr 1 2015 staat de recensie ‘Sterke Vrouwen’. […] Myra neemt ons met haar levendige en persoonlijke stijl mee op reis door de landen van herkomst van de vrouwen, waarbij zij overdenkt waar zij zelf stond in de tijd dat deze vrouwen zich tegen de onderdrukking in ontwikkelden. Dat doet zij omdat zij beseft “dat contacten leggen slechts mogelijk is door je innerlijk te tonen en gedachten te delen.” Dat leidt ertoe dat de lezer dat als vanzelf ook gaat doen. Daarmee overstijgt Dochters van de bergen het standaard reisverslag.’ Eindconclusie: ‘Je leest het in één adem uit.’