In Zin (nummer 11, 2017) staan onder de kop ‘Durven & doen, Leef nu!’ vier interviews door Marijke Kolk met foto’s van Mark Uyl. Ik ben een van de geïnterviewden. ‘Reizen en schrijven brengen me bij mezelf geven me kracht’.