De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns bestaat 10 jaar en organiseert een Ladakh Festival. De opbrengst van het festival is voor educatieve projecten gericht op zelfredzaamheid voor de nonnen in Ladakh.

Ladakh is een hooggebergtewoestijn in Noordwest India, waar het Tibetaans Boeddhisme een belangrijke plaats in neemt. De nonnen hadden eeuwenlang een achtergestelde positie ten opzichte van de monniken. Ze werden als hulp in de huishouding ingezet, werkten voor monniken of zelfs in zware beroepen als wegarbeidster. Sinds een aantal jaar is daar verandering in gekomen en zijn de nonnen bezig met een inhaalslag. Ook zij hebben recht op een hogere geestelijke opleiding en nonnen krijgen een zichtbare plaats in de maatschappij, bijvoorbeeld als dokter of lerares.

De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns steunt deze nonnen. Kijk op onze website hoe u een bijdrage kunt leveren.

Plaats: Jewel Heart Centrum, Haterseveldweg 284, 6532 XX Nijmegen.
Aanvang 12.00 uur.   Entree: € 7,50