De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns organiseert een Ladakh Festival. De opbrengst van het festival is voor educatieve projecten voor boeddhistische nonnen in Ladakh.

Ladakh is een hooggebergtewoestijn in Noordwest India, waar het Tibetaans Boeddhisme een belangrijke plaats in neemt. De nonnen hadden eeuwenlang een achtergestelde positie ten opzichte van de monniken. Ze werden als hulp in de huishouding ingezet, werkten voor monniken of zelfs in zware beroepen als wegarbeidster. Sinds een aantal jaar is daar verandering in gekomen en zijn de nonnen bezig met een inhaalslag. Ook zij hebben recht op een hogere geestelijke opleiding en nonnen krijgen een zichtbare plaats in de maatschappij, bijvoorbeeld als dokter of lerares.

De Dutch Foundation for Ladakhi Nuns steunt deze nonnen. Kijk op onze website www.ladakhnuns.com hoe u een bijdrage kunt leveren.

Plaats: Tagore, Middelhovenstraat 11, 6953 BV Dieren ( t/o station NS)

Tijd: van 11.00 tot 18.00 uur

Entree: € 15,00 (inclusief thee, koffie en soep)