Op zaterdag 13 april geef ik de lezing Vrouwen in Boeddha’s Bergen over de nonnen in Ladakh. Locatie: Tibetaans Boeddhistisch Centrum Nyingma – Reguliersgracht 25 – 1017 LJ Amsterdam. Tijd: 16:15 – 17:30 uur.

Ladakh is een afgelegen berggebied in het noordwesten van India, waar het Tibetaans Boeddhisme een belangrijke plaats in neemt. De nonnen hadden eeuwenlang een achtergestelde positie ten opzichte van de monniken. Ze werden ingezet als hulp in de huishouding, ze werkten voor monniken of zelfs in zware beroepen als wegarbeidster. Sinds een aantal jaar is daar verandering in gekomen en de nonnen zijn bezig met een inhaalslag. Ook zij hebben recht op een hogere geestelijke opleiding, en nonnen krijgen een zichtbare plaats in de maatschappij bijvoorbeeld als dokter of lerares.

In de lezing wordt aandacht besteed aan de bijzondere levens van deze vrouwen en meisjes, en de ruige maar prachtige hooggebergtewoestijn waarin zij leven.