In het Happinez magazine, nummer 4-2015, staat onder de kop ‘Moedige vrouwen’ een boekbespreking door Susan Smit van ‘Dochters van de bergen, Sterke vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost Turkestan en Tibet’. […] Het ontlokt veel bewondering en empathie en doet je beseffen dat vrijheid om je eigen keuzes te maken het grootste goed is. […]

Lees de boekbspreking www.myraderooy.nl/publicaties/boekbesprekingen/happinez-nummer-4-2015