Happinez nummer 4 2015

Boekbespreking Dochters van de bergen, Sterke vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost Turkestan en Tibet

Happinez nummer 4 2015

Een recensie van Susan Smit onder de kop 'Moedige vrouwen'. 'Het ontlokt veel bewondering en empathie en doet je beseffen dat vrijheid om je eigen keuzes te maken het grootste goed is.'

Download bij deze publicatie