Website Op Pad

Boekbespreking Dochters van de bergen, Sterke vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost Turkestan en Tibet (7 november 2014)

Website Op Pad

Lees de boekrecensie - Dochters van de bergen, indrukwekkend boek van Myra de Rooy - op de website van Op Pad: www.oppad.nl/nieuws/dochters-van-de-bergen/