Boekbespreking Dochters van de bergen, Sterke vrouwen uit Iran, Ladakh, Oost Turkestan en Tibet

In het artikel ‘Kostbare kracht’ schrijft Ine van Schaik o.a.: Myra de Rooy […] weet, […] de vertellingen van de Iraanse Azar, de Ladakhi Dolma Tsering, de Oost Turkestaanse Rebiya Kadeer en de Tibetaanse Phuntsog Nyidron met eigen, persoonlijke biografische elementen tot een warm weefsel te vormen – in woord en beeld. […] Bewogen composities waarin de kracht van het individu, gedreven door een sterke motivatie, in verleden, heden en toekomst ruimte wordt geboden […].

Download bij deze publicatie